Tin Hiệp hội doanh nghiệp

Lai Châu: Các hội Doanh nghiệp tăng cường kết nối với chính quyền

Thứ năm, 02-07-2020 | 3:04:20 +07:00
Các doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thời cơ, tìm hiểu thị trường và lựa chọn được hướng đi đúng đắn cũng như chủ động phản ánh, kiến nghị với các sở, ngành để tăng cường sự kết nối với chính quyền.
Cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

Các tổ chức hội doanh nghiệp cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 977/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh với mục tiêu đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu thành lập năm 2005.

Những năm qua, Hội đã tổ chức các buổi họp mặt, giao lưu thông qua Chương trình cà phê doanh nhân để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, điều hành, đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tăng cường liên kết giữa các hội viên trong và ngoài Hội; lồng ghép các hoạt động với việc trao đổi thông tin hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư.  Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của nhiều hội viên… Tuy nhiên, hiện nay về “chất” và “lượng” của các tổ chức chưa đạt được như kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cho rằng, Hiệp hội các Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần tập trung phát triển tổ chức hội một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và đi vào thực chất hơn.

Theo đó, cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp; chú ý đến công tác bảo vệ quyền lợi cho các hội viên. Cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp; chủ động phản ánh, kiến nghị với các sở, ngành chức năng, tăng cường sự kết nối với các cấp chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu kỳ vọng, các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động nắm bắt thời cơ, tìm hiểu thị trường và lựa chọn được hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình, cùng chung tay để phát triển một cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ, tự tin, sánh vai với các doanh nghiệp khác.

Mặt khác, các tổ chức hội doanh nghiệp phải trở thành một kênh phản hồi chính sách tốt đối với các cấp chính quyền, là động lực để cơ quan công quyền cải cách hành chính, qua đó giúp các chính sách của tỉnh được ban hành thực sự đi vào thực tiễn.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 thế nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu vẫn phát triển tổ chức hội và vận động các hội viên tham gia chung tay cùng với tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai với tổng số hơn 200 tỷ đồng.

(Theo Enternews)

ENTERNEWS.VN Các doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thời cơ, tìm hiểu thị trường và lựa chọn được hướng đi đúng đắn cũng như chủ động phản ánh, kiến nghị với các sở, ngành để tăng cường sự kết nối với chính quyền.

Cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp

Các tổ chức hội doanh nghiệp cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 977/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh với mục tiêu đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu thành lập năm 2005.

Những năm qua, Hội đã tổ chức các buổi họp mặt, giao lưu thông qua Chương trình cà phê doanh nhân để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, điều hành, đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tăng cường liên kết giữa các hội viên trong và ngoài Hội; lồng ghép các hoạt động với việc trao đổi thông tin hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư.  Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của nhiều hội viên… Tuy nhiên, hiện nay về “chất” và “lượng” của các tổ chức chưa đạt được như kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cho rằng, Hiệp hội các Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần tập trung phát triển tổ chức hội một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và đi vào thực chất hơn.

Theo đó, cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp; chú ý đến công tác bảo vệ quyền lợi cho các hội viên. Cần chú trọng quan tâm phát triển tổ chức hội, nhất là thành lập các chi nhánh tại các huyện, thành phố để tăng cường kết nối rộng rãi các doanh nghiệp; chủ động phản ánh, kiến nghị với các sở, ngành chức năng, tăng cường sự kết nối với các cấp chính quyền.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu kỳ vọng, các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động nắm bắt thời cơ, tìm hiểu thị trường và lựa chọn được hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình, cùng chung tay để phát triển một cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ, tự tin, sánh vai với các doanh nghiệp khác.

Mặt khác, các tổ chức hội doanh nghiệp phải trở thành một kênh phản hồi chính sách tốt đối với các cấp chính quyền, là động lực để cơ quan công quyền cải cách hành chính, qua đó giúp các chính sách của tỉnh được ban hành thực sự đi vào thực tiễn.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 thế nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu vẫn phát triển tổ chức hội và vận động các hội viên tham gia chung tay cùng với tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai với tổng số hơn 200 tỷ đồng.


Thành viên

Đối tác

0.10831 sec| 1487.211 kb