VCCI tổ chức chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”

Thứ năm, 11-10-2020 | 9:52:11 +07:00

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Các đại biểu dự chương trình

Cùng các tổ chức doanh nghiệp trong cả nước, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh; Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN Tây Bắc (VCCI), Ủy viên Ủy ban TW Hội DN trẻ VN, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

 Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá, lực lượng doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát triển liên tục cả về chất lượng và số lượng; đã hình thành một số thương hiệu lớn và trở thành bạn hàng uy tín đối với đối tác quốc tế. Doanh nhân luôn là lực lượng đi đầu trên mặt trận kinh tế, đóng góp chủ yếu vào nguồn thu ngân sách cũng như tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, các Nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ qua đã xác lập một hệ thống chủ trương chính sách khá đồng bộ cho sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân. Nhưng còn một chủ trương chính sách mà chúng tôi thiết nghĩ rất cần sự quan tâm của Đảng đó là chủ trương chính sách đối với sự phát triển của các hộ kinh doanh cá thể – chiếc nôi của tinh thần khởi nghiệp, nơi sinh kế của hàng chục triệu con người, nơi tạo ra 30% GDP của nền kinh tế, lực lượng chiếm tới 88% tổng số chủ thể kinh doanh ở nước ta. Rất cần một khung khổ pháp lý bình đẳng, minh bạch định vị và làm rõ vai trò và chính sách phát triển của khu vực này trong nền kinh tế đổi mới và hội nhập, phát triển bền vững và bao trùm ở nước ta”, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh…

Tại chương trình, TS Vũ Tiến Lộc và đại diện các Hiệp doanh nghiệp, lãnh đạo VCCI đánh trống phát động và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.

Tại chương trình, TS Vũ Tiến Lộc chủ trì đối thoại, “Đảng với doanh nhân” – với Chủ đề: “Trách nhiệm của doanh nhân xây dựng đất nước hùng cường – Kiến nghị với Đảng và kỳ vọng của doanh nhân vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.”

Tham dự Diễn đàn đối thoại, đồng chí Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã tiến hành đường lối đổi mới. Kể từ đó, kinh tế tư nhân đã từng bước được hồi sinh và tầng lớp doanh nhân Việt Nam bắt đầu “đâm chồi nẩy lộc”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thập (thứ hai bên phải ảnh), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Diễn đàn đối thoại.

Hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nói chung và cá nhân ông kỳ vọng Đại hội tiếp tục coi lực lượng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước và là rường cột của nền kinh tế nước nhà. Từ đó đề ra những quyết sách đúng đắn và phù hợp với yêu cầu của bối cảnh mới, với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế, với nhu cầu và năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số quyết định hoặc quy định ban hành có sự bất cập, chồng chéo, doanh nghiệp là đối tượng bị điều chỉnh thường gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Do đó, về việc cải cách về thể chế, cần tăng cường sự tham gia của Bộ Tư pháp và các tổ chức như VCCI, hay cơ quan Mặt trận tổ quốc, hướng tới việc đưa các nhiệm vụ lập pháp vào các cơ quan nhiệm vụ trực thuộc. Các bộ, ngành nên giao nhiệm vụ xây dựng quy phạm pháp luật cho các vụ tư pháp của các bộ, chứ không nên giao cho các vụ quản lý chuyên ngành trước đó…

Kết luận tại Chương trình, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng cần một hệ sinh thái chuẩn mực, một hệ thống thể chế chuẩn mực cho một thế hệ doanh nhân chuẩn hóa thì chúng ta mới có thể xây dựng và phát triển một đất nước hùng cường.

Đỗ Hùng


Thành viên

Đối tác

0.08635 sec| 1503.797 kb